Nhà mái hở

Nhà mái hở được sử dụng để trồng các loại cây khác nhau không yêu cầu cách li hoàn toàn với môi trường. Nhà mái hở che chắn gió mưa giúp làm giảm tác hại của mưa gió đến cây trồng mà vẫn lưu thông không khí tốt. Cây trồng trong nhà lưới được bảo vệ trong suốt mùa mưa dài, đất trồng không bị xói mòn và hạn chế bốc hơi nước.