Nhà đa năng

Nhà đa năng được sử dụng để trồng nhiều loại cây khác nhau, có thể điều chỉnh để cách li hoặc không cách li với môi trường bên ngoài. Nhà có hệ thống lưới cắt nắng bên trên mái thu rải tự động. Khi trồng các cây trồng không cần cách li hoàn toàn với môi trường bên ngoài hay thời tiết mát mẻ, lớp lưới cắt nắng có thể được thu vào để không khí bên ngoài có thể lưu chuyển vào trong nhà giúp cho nhà trở nên thông thoáng hơn. Khi trời nắng to, nhiệt độ cao hay khi trồng các cây trồng cần cách li với môi trường, lớp lưới cắt nắng sẽ được trải ra để che bớt nắng và hạn chế các tác nhân gây hại ở môi trường ảnh hưởng đến cây trồng. Nhà đa năng có 2 mô hình lựa chọn tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng:

Mô hình 01:

 

Mô hình 02: